Home » Vesti » Razmatranje izveštaja nezavisnih državnih organa na sednicama Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Razmatranje izveštaja nezavisnih državnih organa na sednicama Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

 

Prethodnih dana održale su se sednice Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije, na kojima su se razmatrali izveštaji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Narodna skupština RS

Razmatranje izveštaja nezavisnih državnih organa od strane predstavnika zakonodavne vlasti važno je iz najmanje dva razloga za dalji proces pregovaranja Republike Srbije za članstvo u EU. Prvenstveno zato što je Evropska komisija  u svom poslednjem Izveštaju o napretku Srbije za 2015. godinu, navela da je podrška Narodne skupštine nezavisnim organima od ključne važnosti za uspostavljenje demokratskih vrednosti i institucija i zadovoljenje političkih kriterijuma koji su formulisani u Kopenhagenu. Drugi razlog je bolji uvid u mogućnosti za poboljšanje politika i zakonskih okvira koji se tiču oblasti ljudskih i manjinskih prava, slobode pristupama informacija i zaštiti ličnih podataka, a koji su predmet poglavlja 23 u procesu pristupanja Srbije EU.

Prilikom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2015. godinu, uvidelo se da je najviše uspeha Poverenik imao prilikom intervencije zbog povrede prava na slobodan pristup informacijama i prava na zaštitu podataka o ličnosti, čije rešavanje je bilo i najveći deo aktivnosti Poverenika. Ipak, primećeni su i značajni nedostaci postojećih propisa i istaknuta je potreba za donošenjem Akcionog plana za sprovođenje Strategije zaštite podataka o ličnosti i protokola o saradnji državnih institucija.

U domenu nadležnosti Zaštitnika građana, primećeno je da su građani sve bolje upoznati sa načinima delovanja ovog organa i iskorišćavanja mehanizama zaštite njihovih prava. Smanjen je i broj tužbi protiv Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, što je bila velika zamerka Evropske komisije u Izveštaju o napretku Srbije 2014. godine. Korišćenjem postupka donošenja zakona po hitnom postupku i njihova neujednačena primena bi trebalo da se smanji na osnovu preporuka Komisije, zajedno sa povećanjem pravne i ekonomske sigurnosti. Prilikom analize Izveštaja, uvidelo se da je potrebno uspostaviti transparentno vlasništvo medijskih kuća, posebno na nivou lokalne samouprave, kako bi se medijske slobode i rad medija unapredio.U diskusiji povodom razmatranja Izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2015., narodni poslanici su izrazili potrebu za boljom zaštitom najugroženijih grupa, žena, osoba sa invaliditetom, manjinskih grupa, itd.

U diskusiji povodom razmatranja Izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2015., narodni poslanici su izrazili potrebu za boljom zaštitom najugroženijih grupa, žena, osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, koji su izloženi dvostrukoj ili višestrukoj diskriminaciji. Donešena je i Odluka o organizovanju slušanja na temu „Nacrt akcionog plana za 2017. godinu za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji, za period 2016 – 2025. godine“, što će biti veoma važno zbog preporuke Komisije za unapređenje i poboljšanja statusa Roma u Srbiji.

Tags: , , , ,