Home » Conference » Završna regionalna konferencija

Završna regionalna konferencija

 

"Zajednicka fotografija ucesnika konferencije DEPOCEI", Sarajevo, 8.4.2016.

Završna regionalna konferencija održana je u Sarajevu, 8. aprila 2016. u rektoratu Univerzitetu u Sarajevu. Započeta je govorom dobrodošlice, koji je prisutnima uputila prof. dr Vesna Knežević Predić sa Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka, u kom je ukazala na motivaciju za kreiranje ovog projekta i rezimirila njegove prioritete, ciljeve i aktivnosti. U osvrtu na učešće projektnih partnera, prof. Knežević Predić ukazala je na potrebu za umrežavanjem visokoškolskih institucija, kako u prostoru regiona, tako i Evropske unije, u cilju svestraniije izgradnje naučnih i profesionalnih kapaciteta u državama kandidatima za pristupanje i pridruživanje EU.

Prof. dr Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu, ukazao je na veliki značaj ovakvih evropskih projekata za naučnu zajednicu u Bosni i Hercegovini i iskazao zadovoljstvo učešćem u DEPOCEI projektu. Prof. dr Ivanka Popović, prorektor Univerziteta u Beogradu, uputila je video poruku prisutnima o naporima u vezi sa stvaranjem što adekvatnije naučne osnove i podrške za evropske integracije u Srbiji.

Prof. dr Šačir Filandra, Dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, prezentovao je višestruke koristi evropskih projekata za društvo u celini, i između ostalog, i za Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Elmedin Konaković, premijer kantona Sarajevo, ukazao je na neophodnost edukacije državnih službenika i zvaničnika u procesu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Unije. Upravo iz toga, smatra on, proističe važnost rezultata DEPOCEI projekta. Prisutnima je pročitana i poruka ministarke obrazovanja i nauke Federacije BiH, prof. dr Elvire Dilberović.

U drugom delu konferencija, prisutnima su se obratili predstavnici svih Univerziteta projektnih partnera. U ime Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka, doc dr Dejan Pavlović predstavio je predviđene zadatke i osvrnuo se na njihovu realizaciju. Od oktobra 2012. do aprila 2016. godine, DEPOCEI timovi su, između ostalog, sačinili izveštaje o potrebama za obukama, kao i o dobrim praksama za sprovođenje obuka, definisali planove obuke za javne politike, razvili metodologiju obuka i priručnike za rad, osnovali pet centara za javne politike EU i sproveli probne obuke. Pripremljene su i publikacije: Institucije i pravni okvir EU, Ljudska prava i socijalna politika u EU, Poljoprivredna politika EU i zaštita životne sredine u EU, kao i Ekonomska pitanja. Tim UB-FPN je među onima, koji su osnovali Univerzitetski centar za javne politike EU i koji ulaže napore u stvaranje preduslova za njegovu održivost.

Centri su, kao rezultat DEPOCEI projekta, osnovani još i u Podgorici, Sarajevu, Tuzli i Nišu, što je bilo i predmet obraćanja predstavnika regionalnih Univerziteta. Doc dr Olivera Komar, sa Univerziteta Crne Gore – Fakulteta političkih nauka, predstavila je dosadašnje učinke tima, potencijalne i postojeće resurse, kao i planove za budućnost. U njima se naročito osvrnula na pitanja održivosti i saradnje sa drugim ustanovama i organizacijama u društvu.  Slično tome, i prof. dr Suad Arnautović, sa Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta političkih nauka, asistent mr Sanja Đorđević sa Univerziteta u Nišu – Pravnog fakulteta i doc dr Dženeta Omerdić sa Univerziteta u Tuzli – Pravnog fakulteta, predstavili su svoje učinke i ishode na projektu, uporedo sa prilikama i preprekama za unapređenje rada Centara u budućnosti.

O uključivanju i ulozi projektnih partnera iz visokoškolskih ustanova sa prostora Evropske unije govorili su prof. dr Evgenije Pereira Lukas, sa Politehničkog instituta iz Leirije (Portugalija), prof. dr Oana Madalina Driha, sa Univerziteta iz Alikantea (Španija) i prof. dr Gregori Kent, sa Univerziteta iz Rouhemptona (Velika Britanija).

Vladimir Pavlović, iz Beogradske otvorene škole, ukazao je na pouke do kojih je BOŠ došao, kroz svoje učešće na DEPOCEI projektu. Među njima su: da transfer znanja nije jednosmeran proces, da je obrazovanje bez praktične primene nedovoljno, da je rad sa donosiocima odluka od najvećeg značaja, kao i da je neophodno prilagođavanje brzim promenama u politikama EU.

Dr Đorđi Gajdušek iz NiSPAcee iz Slovačke, naglasio je značaj nevladinih organizacija u koncipiranju i održivosti projekata orijentisanih ka evropskim integracijama, u kontekstu nužnosti kontinuiranih diksusija između nevladinih i naučnog sektora.

Moderatorka konferencije, prof. dr Lejla Turčilo, kontrolorka kontrole i kvaliteta na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, iskazala je svoju nadu u dobru perspektivu rada osnovanih Centara za javne politike EU