Home » Conference » Najava završne regionalne konferencije

Najava završne regionalne konferencije

 

Razvoj programa obuke u oblasti evropskih politika u kontekstu evropskih integracija

Završna regionalan konferencija biće održana u Sarajevu, 8. aprila 2016. na Univerzitetu u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II