Home » Project » DEPOCEI obuke

DEPOCEI obuke

 

U novootvorenom Centru za javne politike Evropske unije Univeziteta u Beogradu, na Fakultetu političkih nauka od 16.do 29. maja održavale su četvorodnevne pilot obuke iz sledećih sektorskih politika Evropske unije: antidiskriminaciona politika, socijalna politika, ilegalne migracije i terorizam, politika konkurencije, zajednička trgovinska i investiciona politika i zaštita životne sredine.  Predavači na obukama su prevashodno nastavnici i saradnici sa Fakulteta političkih nauka, ali i predstavnici Beogradske otvorene škole (BOŠ) i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Obuke iz oblasti antidiskriminacione politike i socijalne politike držali su docent Natalija Perišići i docent Dejan Pavlović. Docent Maja Kovečević, Dejan Pavlović i saradnik-demonstrator Jelena Pejić držali su obuke iz oblasti ilegalnih migracija i terorizma. Politiku konkurencije polaznicima je predstavila profesorka Sanja Danković Stepanović, a zajedničku trgovinsku i investicionu politiku asistent Aleksandar Milošević. Obuke iz prava životne sredine EU održali su Vladimir M. Pavlović iz BOŠ-a i Danijela Božanić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Polaznici svih obuka prva dva dana su pohađali uvodne treninge za navedene sektorske politke, a ove obuke držali su asistent Ivana Radić Milosavljević, asistent Miloš Hrnjaz, saradnik-demonstrator Janja Simentić sa Fakulteta političkih nauka i Danijela Božović I Vladimir M. Pavlović iz BOŠ-a.

Tokom trajanja obuka, u sredu 20. maja održano je i svečano otvaranje Centra za javne politike EU na kome su prisustvovali polaznici obuka i tom prilikom su polaznicima koji su završili obuke iz oblasti antidiskriminacione i socijalne politike dodeljeni i sertifikati.

Obuke je pohađalo 40 polaznika, a veliki broj je pohađao i više od jednog trening programa.