Home » Project » PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU ZA PROGRAME ZA BESPLATNE OBUKE

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU ZA PROGRAME ZA BESPLATNE OBUKE

 

NAPOMENA: Usled tehničkih problema sa serverom elektronske pošte Fakulteta političkih nauka, rok za prijavu na programe besplatnih obuka je produžen do 8. maja 2015.

KONKURS

Centar za javne politike Evropske unije Univerziteta u Beogradu oglašava poziv za učešće u četvorodnevnim programima obuka u sledećim oblastima sektorskih politika Evropske unije:

  1. Borba protiv ilegalnih migracija i terorizma u EU (20 polaznika, prioritet imaju javni službenici, nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu, novinari i članovi NVO)
  2. Politika konkurencije EU (20 polaznika, prioritet imaju zaposleni u nacionalnoj, regionalnim i lokalnim privrednim komorama, drugi javni službenici, nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu i novinari)
  3. Antidiskriminaciona politika EU (20 polaznika, prioritet imaju javni službenici, nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu, novinari i članovi NVO)
  4. Socijalna politika i politika zapošljavanja EU (20 polaznika, prioritet imaju javni službenici, nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu, novinari i članovi NVO)
  5. Pravo životne sredine EU(20 polaznika, prioritet imaju javni službenici, nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu, novinari i članovi NVO)
  6. Trgovinska i investiociona politika EU (20 polaznika, prioritet imaju zaposleni u nacionalnoj, regionalnim i lokalnim privrednim komorama, drugi javni službenici, nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu i novinari)

 

Programi obuka su razvijeni u okviru Tempus projekta „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike Evropske unije (2012-2015)“ u saradnji sa Univerzitetom u Alikanteu, Beogradskom otvorenom školom, Univerzitetom Rouhempton (London), Politehničkim institutom u Leiriji, Univerzitetom u Nišu, Univerzitetom u Podgorici, Univerzitetom u Sarajevu, Univerzitetom u Tuzli i organizacijom NISPAcee (Bratislava).

Programi obuka su u pilot fazi i besplatni su. Svi programi obuka trajaće 4 dana, a izvodiće se u periodu 11 – 24. maja 2015. godine u prostorijama Centra u ul. Jove Ilića 165, Beograd u poslepodnevnim časovima i vikendom.

Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoj CV i motivaciono pismo na adresu depocei@fpn.bg.ac.rs do 8. maja 2015. Liste izabranih kandidata biće formirane na osnovu navedenih prioriteta i objavljene na veb stranici www.depocei.org 10. maja 2015. godine.