Home » Conference » Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija.

Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija.

 

U četvrtak, 8. maja 2014. u 16h –slušaonica 1-održaće se skup pod nazivom razvoj trening programa usmerenih na javne politike eu u kontekstu evropskih integracija. O značaju javnih politika EU za Republiku Srbiju, doprinosu univerzitetske zajednice procesu EU integracija i aktivnostima u okviruTempus projekta DEPOCEI govoriće prof. Dr Ivanka Popović, prorektorka za nauku BU, Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije, Nina Stojanović, Fondacija Tempus, prof. Dr Ilija Vujačić, dekan Fakulteta političkih nauka i prof. Dr Vesna Knežević-Predić, koordinator projekta DEPOCEI.

najava skupa DEPOCEI-FPN1