Archive for: April, 2016

 

 

Održana tribina “Otvaranje novih poglavlja i naredni koraci u pristupanju Evropskoj uniji”

U pres centru Tanjuga održana je tribina na kojoj se govorilo o narednim koracima koji čekaju Srbiju u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Tribinu su organizovali...

 
Razmatranje izveštaja nezavisnih državnih organa na sednicama Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Razmatranje izveštaja nezavisnih državnih organa na sednicama Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Prethodnih dana održale su se sednice Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije, na kojima su se razmatrali...

 

Konkurs za 2 (dva) saradnika u Centru za javne politike EU Univerziteta u Beogradu

Konkurs za staziranje u Centru za javne politike EU Univerziteta u Beogradu

 
 

Konkurs za 2 (dva) saradnika u Centru za javne politike EU Univerziteta u Beogradu

Konkurs za staziranje u Centru za javne politike EU Univerziteta u Beogradu

 
Završna regionalna konferencija

Završna regionalna konferencija

Završna regionalna konferencija održana je u Sarajevu, 8. aprila 2016. u rektoratu Univerzitetu u Sarajevu. Započeta je govorom dobrodošlice, koji je prisutnima uputila prof. dr Vesna Knežević Predić sa Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka, u kom je ukazala na motivaciju za kreiranje ovog projekta i rezimirila njegove prioritete, [...]