Archive for: June, 2015

 

 

Održana tribina “Otvaranje novih poglavlja i naredni koraci u pristupanju Evropskoj uniji”

U pres centru Tanjuga održana je tribina na kojoj se govorilo o narednim koracima koji čekaju Srbiju u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Tribinu su organizovali...

 
Razmatranje izveštaja nezavisnih državnih organa na sednicama Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Razmatranje izveštaja nezavisnih državnih organa na sednicama Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Prethodnih dana održale su se sednice Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije, na kojima su se razmatrali...

 

Konkurs za 2 (dva) saradnika u Centru za javne politike EU Univerziteta u Beogradu

Konkurs za staziranje u Centru za javne politike EU Univerziteta u Beogradu

 
 
DEPOCEI obuke

DEPOCEI obuke

U novootvorenom Centru za javne politike Evropske unije Univeziteta u Beogradu, na Fakultetu političkih nauka od 16.do 29. maja održavale su četvorodnevne pilot obuke iz sledećih sektorskih politika Evropske unije: antidiskriminaciona politika, socijalna politika, ilegalne migracije i terorizam, politika konkurencije, zajednička trgovinska i investiciona politika i zaštita životne sredine.  Predavači [...]