Archive for: April, 2015

 

 

Održana tribina “Otvaranje novih poglavlja i naredni koraci u pristupanju Evropskoj uniji”

U pres centru Tanjuga održana je tribina na kojoj se govorilo o narednim koracima koji čekaju Srbiju u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Tribinu su organizovali...

 
Razmatranje izveštaja nezavisnih državnih organa na sednicama Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Razmatranje izveštaja nezavisnih državnih organa na sednicama Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Prethodnih dana održale su se sednice Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije, na kojima su se razmatrali...

 

Konkurs za 2 (dva) saradnika u Centru za javne politike EU Univerziteta u Beogradu

Konkurs za staziranje u Centru za javne politike EU Univerziteta u Beogradu

 
 

Konkurs za četvorodnevni program obuke Centra za javne politike EU

Centar za javne politike Evropske unije Univerziteta u Beogradu oglašava poziv za učešće u četvorodnevnim programima obuka u sledećim oblastima sektorskih politika Evropske unije: Borba protiv ilegalnih migracija i terorizma u EU (20 polaznika, prioritet imaju javni službenici, nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu, novinari i članovi NVO) Politika konkurencije [...]