Development of Policy-Oriented Training Programmes in the Context of the European Integration

 

 

Konkurs za 2 (dva) saradnika u Centru za javne politike EU Univerziteta u Beogradu

Konkurs za staziranje u Centru za javne politike EU Univerziteta u Beogradu

 
Završna regionalna konferencija

Završna regionalna konferencija

Završna regionalna konferencija održana je u Sarajevu, 8. aprila 2016. u rektoratu Univerzitetu u Sarajevu. Započeta je govorom dobrodošlice, koji je prisutnima...

 
Najava završne regionalne konferencije

Najava završne regionalne konferencije

Razvoj programa obuke u oblasti evropskih politika u kontekstu evropskih integracija Završna regionalan konferencija biće održana u Sarajevu, 8. aprila 2016....